top of page

Raja Yoga

yoga-is-samadhiBG4x200h.png

Samadhi Yoga

Het woord Yoga betekent één en is afgeleid van het Sanskriet woord yoke (komend uit het stamwoord yuj), dat staat voor 'integratie' of ‘verbinden'. Yoga is een proces waarin eenwording centraal staat. Yoga is de directe ervaring van onze ware zelf, om te komen tot de kern van wie we werkelijk zijn, op het diepste niveau van ons zijn.

Middels yoga leer je jezelf op verschillende niveaus beter kennen, zonder jezelf te veroordelen of te forceren, op een liefdevolle en uitnodigende manier.

 

Raja Yoga betekent letterlijk weliswaar 'Koninklijke Yoga', liever noem ik het 'allesomvattende yoga'. Het verbindt de verschillende vormen van yoga, die ieder hun eigen verdieping geven aan het pad van yoga. Al deze verschillende soorten yoga kennen één bron en zijn dus aan elkaar gelinkd. De Raja yoga maakt gebruikt van de 196 Yoga Sutras van Patanjali (200 v C) en het 8-voudige proces vanuit de Samkhya-filosofie. Het 8-voudige pad van Zelf-transformatie helpt om jouw lichamelijke en geestelijke gezondheid op natuurlijke wijze te kunnen verbeteren en je te leiden tot zelfrealisatie (eenwording met jouw ware Zelf). De acht stappen zijn:

1) yama (universele richtlijn),

2) niyama (persoonlijke richtlijn),

3) asana (houding),

4) pranayama (beheersing van de ademhaling),

5) pratyahara (beheersing van de 5 zintuigen),

6) dharana (concentratie),

7) dhyana (meditatie) en

8) samadhi (eenwording met je werkelijke Zelf).

Klik hier voor meer informatie over het 8-voudige Pad van de Yoga Sutras op de website van Swami Ma Tripurashakti 🙏❤️.

boom-8 stappen van Patanjali.jpg

De oosterse yogafilosofie gaat uit van onze innerlijke wijsheid (Buddhi), ons onderscheidingsvermogen in wat er wel en niet toe doet. We zijn de observeerder, de wetenschapper in ons eigen lichaam en leren wat er gebeurt in een houding (asana), hoe onze ademhaling verandert, welke emoties we ervaren, de gedachten die boven komen drijven. Yoga is een bewustzijnsproces, waarin we veel van onszelf leren door steeds stiller te worden tot we de stilte in onszelf mogen ervaren.

De naam van mijn eenmanszaak 'Mind Your Buddhi' vloeit hieruit voort.


De yogalessen in 'onze' traditie werken systematisch toe naar meditatie, waarin we beginnen met het stil maken van het lichaam, het creëren van een meer kalme ademhaling om te komen tot meer innerlijke rust. Deze rust geeft ruimte aan een intern dialoog met onze mind. Vaak vinden we geen tijd voor onszelf in de dagelijks hectische wereld en raakt onze mind snel afgeleid. Yoga helpt je om systematisch naar binnen te keren, om jouw mind te kalmeren, waarmee je jezelf toestaat om stil en innerlijk vrij te zijn.

Dit proces vraagt om geduld en herhaling, waardoor jouw lichaam uiteindelijk ‘weet’ welke oefeningen er volgen en jouw aandacht steeds verder naar binnen kan keren naar een subtieler niveau.

Lichamelijke oefeningen staan in onze traditie niet op zichzelf. Uiterlijk vertoon in de vorm van ‘prestaties’ halen je alleen maar meer uit het proces van ‘naar binnen keren’. Alle yogabeoefening staat in dienst van meditatie, waarin de systematiek helpt om jouw lichaam en mind stapsgewijs stiller te maken. Onderstaand YouTube-film laat mooi het meditatieproces zien (bron: Swami Ma Tripurashakti).

Swami Rama

“Yoga is a science that deals with the body, breath, mind, soul and ultimately the universe itself. It is both practical and theoretical.”

bottom of page