top of page
  • Writer's pictureanoukhemel

De reis naar binnen verrijkt je

Een reis in jezelf verrijkt je. Je gaat ontdekken wat er allemaal in je beweegt en leeft. Je gaat je verdiepen in die eindeloze energie waaruit je put. De bron die het mogelijk maakt dat creatieve ideeën in je opborrelen, die zorgt voor de sparkeling als iets je raakt, die je verbindt met anderen. Je staat er wellicht niet bij stil, maar die bron komt van binnenuit, die komt uit jou.

Als je ouder wordt, neemt de behoefte om te spelen met al het moois in de buitenwereld af. De behoefte om te rusten in jezelf neemt dan juist toe. Oudere mensen trekken zich vaak terug in zichzelf, omdat die buitenwereld niet is wat ze zoeken. De buitenwereld blijkt een herhaling van zetten, hoe magisch mooi de buitenwereld soms ook lijkt.

Wat veel mensen niet beseffen is dat 'het magische' juist diep binnen in jezelf te vinden is. De kunst van het leven is te komen tot die onuitputtelijke bron, die voorbij gaat aan alles wat je nu mogelijk kan beseffen. De reis in jezelf is een ware ontdekkingsreis, die je vooral ontdekt in de stilte in jezelf, zonder afleiding van de buitenwereld. Hoeveel woorden je ook gebruikt, het is de stilte die alles zegt. Deze reis naar die bron in jezelf geeft een gelukzalig gevoel en beïnvloedt hoe je naar de buitenwereld kijkt, hoe je met alles om je heen speelt. Je ontdekt dat je het leven dieper en rijker kunt ervaren, door meer en meer te rusten in wie je werkelijk bent. Dat geeft verrijking, dat geeft vrijheid.

Ik wens je vele mooie momenten van stilte toe❤️

bottom of page