top of page
  • Writer's pictureanoukhemel

De kracht in tegenslag

Juist op momenten dat het even tegenzit, merk je de kracht en het helder denken in jezelf.

Zo wilde het even niet mijn lichaam. Ik had een verstuikte enkel, in mijn vinger gesneden, fikse verkoudheid, stijve nek, vervolgens flinke griep… En juist in deze tijd van tegenslagen werd ik me meer dan ooit bewust wat mijn dagelijkse yoga-practice voor me betekent. Mijn dagelijkse practice bestaat uit japa (mantra recitatie), lichamelijke oefeningen, ademhalingsoefeningen, ontspanning en meditatie. Ook nu het tegenzat, deed ik mijn practice, zij het aangepast. Maar ondanks dat ik me niet top voelde was het alsof ik nog meer de energie in mij aansprak. Alsof ik nog dieper daar binnen keerde, daarmee de pijn voelde wegvloeien en dat de rust en stilte meer tot me kwam. Ook het reciteren van het gebed (mantra recitatie) voor het slapen gaan, hielp me om ondanks pijn en last alles los te kunnen laten, waardoor ik me kon overgeven aan het slapen zelf.

Wanneer je ziek bent, weet je de energie veel beter te richten op hetgeen werkelijk belangrijk is. Opeens weet je duidelijker wat er wél toe doet en wat eigenlijk helemaal niet. Het is ook in het belang van je lichaam: je richt je volledig en alleen op herstel en overleven. Dit onderscheidsvermogen wordt opeens glashelder in tijden van tegenspoed.

Zo is er het boek van de Australische verpleegster Bronnie Ware 'The Top Five Regrets of the Dying', waarin ze haar ervaringen opschreef in haar begeleiding van terminaal zieke mensen. Ze vroeg de mensen: "Waar heb je spijt over als je terugkijkt op jouw leven?" Het zijn deze momenten, waarin men beseft dat het einde nadert, dat dit onderscheidingsvermogen tussen bijzaken en hoofdzaken sterker wordt. We worden ernstig bewust van de essentie in het leven. De top 5 van de spijtbetuigingen die het meest in haar boek genoemd werden, waren:

  1. Ik zou willen dat ik de moed had gehad om naar mijn waarden te leven en niet te leven zoals anderen dat van mij verwachten.

  2. Ik zou willen dat ik niet zo hard had gewerkt.

  3. Ik zou willen dat ik de moed had gehad om mijn gevoelens te uiten.

  4. Ik zou willen dat ik contact had gehouden met mijn vrienden.

  5. Ik zou willen dat ik mijzelf had toegestaan gelukkiger te zijn.

De afgelopen periode van tegenslag liet me beseffen hoeveel waarde mijn dagelijkse investering heeft. Het helpt mij enorm om elke dag weer iets goeds te doen voor mijzelf. Dat geeft een goed gevoel. Door het dagelijks te doen, wordt het een gewoonte en kost het mijn mind minder moeite om mee te werken. Ik doe dat met mijn yoga-practice, maar het kan natuurlijk ook door dagelijks de tijd te nemen voor een wandeling, het lezen van een boek voor het slapen gaan, een dagelijkse laagdrempelige hobby zoals puzzelen, een religieus gebed, een kookritueel… Het is mooi als je de bezigheid (aangepast) kan blijven doen, ook al overvalt ziekte je. Het meest bijzonder vind ik dat de kracht (de flow) die je voelt opkomen wanneer je met zo'n activiteit bezig bent. Juist in tijden dat het leven even tegenzit vormt zo'n activiteit een anker.

In mijn ogen is dat de essentie in het opbouwen van veerkracht:

  1. een dagelijkse investering in jezelf

  2. met een helder onderscheidingsvermogen wat er wél en niet toe doet.

Veerkracht is in de positieve psychologie één van de vier psychologische condities van het Psychologisch Kapitaal, waarmee we op effectieve wijze met de omgeving om kunnen gaan. Bij voldoende veerkracht kun je terugveren bij een probleem of tegenslag, of zelfs boven jezelf uitstijgen door andere paden te bewandelen. Veerkracht is het vermogen om bij tegenslag weer op te staan. Dit vermogen groeit als je dagelijks investeert in jezelf op een manier die jou (mentaal en fysiek) sterker maakt. Zeker op moeilijke momenten in je leven zul je jezelf dankbaar zijn voor die investering.

Dus neem die momenten voor jezelf, liefst in de vorm van een dagelijks ritueel, zodat je terug kunt grijpen naar de kracht in jou!❤️

bottom of page