top of page
  • Writer's pictureanoukhemel

Geluk is...

Geluk is persoonlijke groei, nieuwe inzichten verwerven, uitdagingen aangaan, het leven van nu meer waarderen (op waarde schatten) en nog zoveel meer. Hier in het kort dat geluk verder gaat dan elke dag rondlopen met een glimlach 😉.


Geluk is niet het vergroten van comfort, om pijnen te verminderen en alleen positieve ervaringen op te doen.

Het leven is opgebouwd uit zowel positieve als negatieve ervaringen en je hebt allebei nodig. Juist hoe je die ervaringen bestempelt, ziet en waardeert, dat brengt die innerlijke verrijking in ons.


Denk maar eens in: welke ervaringen lieten je groeien, lieten je de waarde van het leven zien, lieten je geloven dat wat je doet er toe doet? Dat zijn vooral ervaringen die tegenzaten, die jou deden wankelen, die jou uitdaagden. Het zijn niet enkel de pleziertochtjes in het leven die jou gelukkig maken. Enkel als je de waarde van die positieve momenten kunt zien, kunt voelen, pas dan kun je geluk er laten zijn. Maar daar zijn dus mindere ervaringen voor nodig.


Pas als je veel moeite hebt gedaan voor iets, zoals extra aandacht voor je kind als die het moeilijk heeft, of zorgen voor een dierbaar persoon of een huisdier die ziek is, en je doet dit zoveel als je kunt vanuit je hart (willen ipv moeten/pushen), dan ontstaat er waarde in jouw leven.

En dat is geluk: kunnen proeven en ervaren van wat het leven je biedt aan persoonlijke groei, de worsteling, de verbintenis die er ontstaat met jouw kind, dierbare of huisdier. We sluiten ons niet op in comfort, in zogenaamde controle over ons leven. Nee, we gaan de verbintenis aan met al dat leeft om ons heen.


We wijken een keer af van wat we gewend zijn. We maken een praatje met een ander, we staan stil bij wat er om ons heen gebeurt en zien er de mooiheid in. Dat doet zoveel meer dan ons opsluiten in ons coconnetje van veiligheid. We leren onszelf kennen, we proberen onszelf uit om vervolgens meer wakker deel te kunnen nemen aan het (werk)leven om ons heen.


Zoals Sonja Lyubomirski geluk omschrijft:

De ervaring van vreugde, tevredenheid of positief welzijn, gecombineerd met een gevoel dat het leven goed, betekenisvol en de moeite waard is.


Hoe neem jij deel aan dit wakkere leven? Wat doet er voor jou toe? Wat is jouw volgende stap/uitdaging die jou meer doet leven?bottom of page