top of page
  • Writer's pictureanoukhemel

Meer vrijheid in jezelf

Onderzoek in de positieve psychologie laat zien dat geluk in je zit. Een basis aan levensbehoeften (inkomen, onderdak) is nodig, maar die sprankelende subtiele vreugde en blijheid vindt je enkel en alleen in jezelf. Ondanks al die wetenschap blijft geluk een dagelijkse uitdaging. Waarom? Omdat het lastig is om jezelf vrijheid te geven/gunnen om te komen tot dit geluksgevoel. Vrijheid om volledig te kunnen genieten van dit leven. De vraag is dus niet zozeer Wat is geluk? maar Wat is vrijheid?


Vrijheid beperkt zich niet enkel tot de buitenwereld, zoals het hebben van stemrecht, vrijheid van meningsuiting, vrijheid in de keuze van een opleiding, vrijheid in het kiezen van eten of een film. Je kunt nog zoveel vrijheid hebben om te doen wat je wilt, zolang je niet vrij bent in jezelf, ben je niet écht vrij. En dan heb ik het over vrij zijn van pijn, ellende, misconcepties, verwachtingen, eisen, onwetendheid etc. Zolang je vast zit in een stramien van denken onder de noemer ‘dit is goed, dit is slecht’ ben je niet vrij. Je legt jezelf (onbewust) aangeleerde regels op om te voldoen aan eisen, regels en verwachtingen om je heen, zodat je vrij kan zijn in de buitenwereld. Maar innerlijke vrijheid gaat dieper.Is het dan goed om alle remmen los te laten? Is dat dan vrijheid? Nee. Als je ‘alle remmen loslaat’, zoals het drinken van alcohol, gebruik van verdovende middelen of andere genotsmiddelen, zorgt dit voor een tijdelijk genot, waarvan je niet alles bewust meekrijgt. Dergelijke ‘grillen’ brengen je helaas ook onherstelbare schade toe. De vraag is of dit de ‘vrijheid’ is die je wenst.


Als je het hebt over die subtiele vreugde en blijheid, waarin je voelt dat alles OK is en je bewust (!) geniet van het leven, dan vraagt dat om verantwoordelijkheid. Net als dat je als kind meer vrijheid krijgt van jouw ouders, zodra je een bepaalde verantwoordelijkheid op je kunt nemen. Vrijheid en verantwoordelijkheid gaan hand in hand, ook als je uit huis bent 😉.


Hoe meer het je lukt om te zorgen voor jezelf, te luisteren naar jezelf op een manier dat bijdraagt aan het welzijn van jouzelf én van anderen, hoe vrijer je zult zijn. Het vraagt om een verantwoorde inspanning waarin je op een betekenisvolle manier bij wilt dragen aan het leven. Dat je de stap neemt waarvan je diep van binnen weet dat dit bijdraagt aan jouw fysiologische, mentale en spirituele zelf. De stap die niet makkelijk is, maar wel zinvol en nodig. Want juist deze stappen bevrijden je van een schuldgevoel, van mentale obstakels die jou klein hielden, van eisen die je jezelf oplegde.Wetenschap geeft wellicht inzicht in wat in algemene zin nodig is voor meer geluk. Maar het is jouw persoonlijke vrijheid dat richting en invulling geeft aan de stappen naar dat subtiele geluksgevoel. Alleen jij kan erachter komen wat de stap is om te komen tot wat er voor jou toe doet. Het is een verantwoordelijkheid die jou in staat stelt vrijer te leven. En ja, dat vraagt om geduld, om begrip naar jezelf, om liefdevol coachen van jezelf. Maar het zijn wel uitdagingen die ertoe doen! Niet omdat iemand dat zegt, maar omdat je dit zelf weet.

De WerkGelukMachine biedt mensen de mogelijkheid om tijd te besteden aan deze persoonlijke stappen, zodat je bewuster wordt van wat jouw geluk vergroot.


Deze blog is geïnspireerd op het boek ‘Liefdevolle vriendelijkheid’ van Pema Chödrön.

bottom of page