top of page
  • Writer's pictureanoukhemel

Waarom de WerkGelukMachine een machine is...

Deze vraag kreeg ik nogal eens voorgelegd. Waarom niet iets moois uit de natuur, zoals een werkgeluksboom of iets met de seizoenen?! We zien geluk graag iets mooier dan een koude machine. Een machine klinkt alsof we robots zijn…dat kan toch niet 😣?!? Daarom hier een blog gewijd aan de machine


Er is een reden om te kiezen voor een metafoor als de machine. En nee, we zijn geen robots om zo te programmeren. De belangrijkste reden ligt in de werking van onze mind en onze cultuur van ‘maakbaarheid’. Onze mind redeneert simpel gezegd vanuit oorzaak en gevolg en probeert zo grip te krijgen op de buitenwereld. De mind wil de buitenwereld begrijpen en zoekt graag de logica op in wat er gebeurt. Niets is zo verontrustend voor de mind als er iets onduidelijk of onzeker is. Maar bij geluk draait het om de binnenwereld en die is allesbehalve simpel. Toch wil ook de mind iets begrijpen van deze omvangrijke binnenwereld en het liefst op een manier die te volgen voor de mind met een gevoel van controle en overzicht.


Hiernaast telt ook dat we leven in een cultuur waar ‘maakbaarheid’ een groot goed is. Is er iets niet fijn? Doe er wat aan! Wil je iets bereiken? Ga aan de slag, zorg ervoor! Is er een misverstand? Spreek je uit! Gaat iets niet goed? Grijp in! Als er een probleem is, doe er wat aan!

We zitten in een cultuur van doen, regelen en ingrijpen. Zo proberen we iets te bereiken in het leven. Alleen al dat doen-doen-doen op zichzelf, versterkt het oorzaak-gevolg-denken in onszelf. Wij gaan uit van een bepaalde logica (die voor iedereen uniek is) en grijpen op basis daarvan in, zodat alles weer goed loopt zoals het hoort. Zeker in ons werk pakken we zaken zo aan. Het werk is gestoeld op ‘plannen van aanpak’.


En als we dan nieuwe informatie te verwerken hebben, zoals over werkgeluk, dan helpt het om dit op een logische manier te kunnen begrijpen. Een machine geeft aan wat er eerst is, wat volgt en wat er uitkomt. Het geeft een logisch geheel aan abstracte processen, zodat je toch een gevoel van overzicht behoudt.Aangezien geluk een explosie is aan abstracte processen, die iedereen op een eigen unieke wijze invulling geeft, is het fijn als er wat orde is voor de mind. Het is haast een MUST om de veelheid aan wijsheden in een overzicht te plaatsen ZONDER dat het een afbreuk doet aan de diepgang van de geluksprocessen zelf. Want diep en betekenisvol zijn die geluksprocessen zeker: je kunt in elke fase van je leven de WerkGeluksMachine weer doorlopen en je komt weer nieuwe unieke inzichten tegen, die alleen jij kan ontdekken.


De machine doet dus geen afbreuk aan de mooie diepe betekenis van de geluksprocessen zelf. Je zult zien dat ook alle onderdelen met en in elkaar verweven zijn. Maar om ergens te beginnen in dit geheel, helpt het om jezelf (jouw mind) overzicht te geven en zo stap voor stap jezelf vragen te stellen zonder te verdwalen in het geheel.


Zo is ons leven ook bedoeld: stap voor stap liefdevol ontdekken hoe je het leven kunt leven om er vervolgens achter te komen dat het leven al mooi is zoals het is ❤️!


Ik zou zeggen, op naar die mooie geluksinzichten op jouw levenspad!

bottom of page