top of page

Wetenschap

Positieve Psychologie

De Positieve Psychologie is een jonge snelgroeiende wetenschappelijke stroming die zich richt op menselijke kracht en optimaal functioneren. In plaats ons te focussen op de psychische klachten en problemen, kijkt deze wetenschap naar de psychische kracht van mensen.

In de sportwereld is dit heel normaal: focus je waar je goed in bent en weet dit optimaal te benutten. Binnen organisaties is dit denken een uitdaging. Het vraagt om een totaal andere mindset en omgang met elkaar. Toch kent iedereen wel momenten van werkgeluk, waarin je helemaal opgaat in de flow van het werk, of je raakt geïnspireerd door een onderwerp, of je vindt steun en begrip bij jouw collega's. Het zijn momenten van kracht, die jou energie geven. Werkgeluk raakt de kern van wie jij bent op het werk: Wat vind je belangrijk? Wat draag je uit? Wat inspireert jou?

Wetenschappelijk onderzoek naar geluk kreeg rond het jaar 2000 een serieuze basis. Martin Seligman en Mihaly Csikszentmihalyi worden gezien als de grondleggers van deze stroming. Intussen hebben vele belangrijke wetenschappers deze stroming verrijkt met nieuwe theorieën en onderzoeken, die vervolgens weer vragen om verder onderzoek. Het mooie van deze stroming is dat het ons stimuleert om te begrijpen hoe we concreet meer betekenis en geluk kunnen creëren in wat we doen. Een mooie uiteenzetting van het begrip happiness vind je in onderstaand YouTube-film 'the how of'. Ondanks dat het dateert uit 2008, is deze waardevol. Vooral het verschil tussen een een-eïge tweeling en de 'happiness' bij Buddhistische monniken geeft aan dat we geluk kunnen beïnvloeden.​

Werkgeluk groeit in bekendheid. De bladen staan er vol mee of ze worden er zelfs naar genoemd: Happinez, Flow, Happy Shape, The Optimist. Boeken over geluk stappelen zich op. Gelukkig vindt er ook een verandering plaats in het bedrijfsleven. Er zijn bedrijven die er een sport van maken om het werkgeluk onder hun medewerkers te vergroten of zelfs een medewerker hebben aangesteld om mensen beter te laten werken en gelukkiger naar huis te laten gaan. Werktevredenheid is voor deze bedrijven niet genoeg. Werkgeluk biedt hen meer: het maakt ze betekenisvoller, innovatiever en niet te vergeten uniek! Ondanks zulke inspirerende voorbeelden is het voor een organisatie een uitdaging om werkgeluk onder de aandacht te brengen. We zijn gewend aan een probleemgerichte aanpak, het bedrijf is zo ingericht en de medewerkers zijn dit zo gewend. Werkgeluk vraagt om creativiteit, slimheid en training om werkgeluk te meer de ruimte te geven. En die investering is niet voor niets...

Werkgelukkige medewerkers maken een verschil: ze zijn creatiever, optimistischer, kunnen beter tegen stress, nemen initiatief en hechten waarde aan sociale contacten op de werkvloer. Meer en meer onderzoek toont aan wat de waarde is van werkgeluk. Werkgeluk begint op de werkvloer, bij de leidinggevende en medewerkers zelf. Als zij inzien hoe ze hun geluk kunnen beïnvloeden, zullen zij hun werkgeluk verspreiden op de werkvloer. Geluk is namelijk besmettelijk.

Werkgelukcoaching maakt dit mogelijk: het is het hervinden van de kwaliteiten die we in onszelf zien, het zien van de betekenis in ons werk en het bewust inspelen op de omstandigheden. Het is een ontdekkingstocht naar wat jou beweegt en stimuleert om te groeien. De WerkGelukMachine is de tool waarmee je speels kennis maakt met de wetenschap rondom werkgeluk. Stap voor stap bouw je aan een persoonlijke WerkGelukMachine, ingevuld door jou. Je gaat ontdekken wat voor jou werkt. Iedere machine is uniek, zoals voor iedereen geluk een persoonlijke ontdekkingstocht is naar onszelf!

bottom of page